Imprimir aquesta pàgina

Ponts grua i polipasts

Dins del sector del moviment de càrregues trobarem tot tipus d'equips per l'elevació i el desplaçament de càrregues suspeses com grues pont, grues pòrtic / semi-pòrtic, grues de procés, grues pluma, sistemes lleugers, línies monorrails, polipast de cable i polipast de cadena. Així com una àmplia gamma d'equips adequats per a la manipulació segons el tipus de càrrega.

 

Grues pont:
Tipus pont grua monorrail, amb una gamma des de 250 Kg. a 12.500 Kg. i fins a 26 metres de llum. Tipus pont grua birrail, amb una gamma des de 1.000 Kg. a 100.000 Kg. i fins a 42 metres de llum.

 Ponts Grua Polipasts SCM         Ponts Grua Polipasts SCM


Grues pòrtic / semi-pòrtic:
Tipus monorrail i birrail, amb una gamma des de 1.000 Kg. a 100.000 Kg.

 Ponts Grua Polipasts SCM        Ponts Grua Polipasts SCM 


Grues pluma:
Tipus mural i de columna, amb una gamma des de 125 Kg. a 50.000 Kg. i fins a 20 metres de braç.

Ponts Grua Polipasts SCM         Ponts Grua Polipasts SCM   Ponts Grua Polipasts SCM


Sistemes lleugers:
Tipus monorrail i birrail, amb una gamma des de 125 Kg. a 3.200 Kg. i fins a 12 metres de llum.

 Ponts Grua Polipasts SCM

Ponts Grua Polipasts SCM

Ponts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCM


Línies monorrails:
Amb una gamma des de 125 Kg. fins a 12.500 Kg.

 Ponts Grua Polipasts SCM


Polipast de cable:
Tipus monorrail, amb una gamma des de 1.000 Kg. a 25.000 Kg.
Tipus birrail, amb una gamma des de 1.000 Kg. a 100.000 Kg.
Disponible segons models en versió ATEX.

Ponts Grua Polipasts SCM Ponts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCM


Polipast de cadena:
Amb una gamma des de 125 Kg. fins a 6.300 Kg.
Disponible segons model en versió ATEX.

Ponts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCM

Ponts Grua Polipasts SCM


Accessoris :
Equips adequats per a la manipulació segons el tipus de càrrega concreta, aconseguint més rapidesa de moviments amb menys risc personal i amb acompliment de les normatives vigents.
-Botonera grua tipus radio-control
-Ganxos pesadors
-Manipuladors per càrregues planes
-Subjecció de càrregues per imants o ventoses
-Voltejadors de bobines
-Culleres per moviment d'àrids i granulats
-Balancins per a la manipulació de bobines, manipulació d'embarcacions, etc...

Ponts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCMPonts Grua Polipasts SCM

Articles relacionats

Utilitzem cookies només per rastrejar les visites al nostre lloc web, no emmagatzemem cap dada personal. Més informació